Viena pagrindinių stiklo apdirbimo įmonių Baltijos šalyse.

200

Darbuotojų

Apyvarta (mln. EUR)

  • 2013 m. - 9,3 mln.60%
  • 2014 m - 11,36 mln.74%
  • 2015 m. - 13,5 mln.88%
  • 2016 m. - 13,4 mln.87%
  • 2017 m - 15,3 mln.100%

Dirbame

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Airijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Slovakijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.

Esame atsakinga įmonė:

UAB "Stronglasas" yra viena iš lyderiaujančių įmonių rinkoje, užsiimanti stiklo apdirbimu ir grūdinimu. Grūdinant ir lenkiant stiklą krosnių šildymo zonose turi būti palaikoma labai tiksli temperatūra, tam reikalingas didelis kiekis elektros energijos - 7 721,081 MWh per metus. Siekiant sumažinti gamybos kaštus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, UAB „Stronglasas“ įgyvendina projektą „Saulės elementų sistemos įdiegimas elektros energijai UAB „Stronglasas“ poreikiams gaminti“ (projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0033) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Atlikus UAB „Stronglasas“ technologinių procesų ir įrenginių energijos vartojimo auditą, buvo nustatytas optimalus elektros generavimo kiekis, todėl projekto metu planuojama įrengti 1,0 MW galios saulės fotovoltinę elektrinę, kuri leis sutaupyti ženklią dalį įmonei reikalingos energijos per metus ir 612 tonomis per metus sumažins anglies dvideginio išmetimą į aplinką.

Taip pat UAB „Stronglasas“ įgyvendina projektą „UAB „Stronglasas“ gamybinių nuotekų sistema" (projekto Nr. LAAIF-P-52(2016)) pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2016 m. finansavimo kryptis. Šis projektas atitinka keliamas Europos Sąjungos gamtos išteklių tausojimo politikas ir prioritetus.
Projekto tikslas – taikant integruotas ir pažangias, ekonomiškai veiksmingas taršos prevencijos technologijas užtikrinti subalansuotą vandens išteklių valdymą.

Remiame

Rankinio klubą "Varsa-Stronglasas"

Alytaus sakurų alėją